דקלה חברה לביטוח בע"מ דלג על חיפוש
דלג על בר עליון מעוצב
דלג על Banners
שירות ומידע ללקוחות
גודל טקסט      
דלג על Banners

אודות

דקלה חברה לביטוח בע"מ הינה חברה פרטית הרשומה על - פי פקודת החברות. החברה הינה בשליטה מלאה של הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח") באמצעות מור הר השקעות בע"מ ("מור הר"). הראל ביטוח הינה חברה בת בשליטה מלאה של הראל השקעות, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעלי השליטה בהראל השקעות הינם: יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור ("משפחת המבורגר"), השולטים בהראל השקעות בעיקר באמצעות שליטתם המלאה בחברת ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול בע"מ. משפחת המבורגר מחזיקה בכ- 47%  מהון המניות של הראל השקעות ובכ- 50.25% מזכויות ההצבעה בה."


מבנה אחזקות- קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

עיסוקה העיקרי של החברה הינו ביטוחי בריאות פרטיים וקבוצתיים. תחום זה כולל את הפעילות הביטוחית של החברה בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות, לרבות בביטוחים בגין אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי. במסגרת זו פועלת החברה בתחומי הביטוח הבאים:

  • ביטוח שיניים.
  • ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ותרופות מחוץ לסל הבריאות.
  • ביטוח מחלות קשות.
  • ביטוח בריאות משלים לסל הבריאות.
  • ביטוח סיעודי.
  • ביטוח תאונות אישיות.

פעילות החברה בתחום הבריאות כוללת בין היתר את עריכת הביטוח הסיעודי לחברי שירותי בריאות כללית שהצטרפו ל "כללית מושלם" של שירותי בריאות כללית והמבקשים גם כיסוי סיעודי. תוכנית הביטוח הסיעודי לחברי השב"ן ("סיעודי מושלם") אושרה על ידי המפקח על הביטוח תוך יישום הנחיותיו השונות.

בנוסף מפעילה החברה, בשם "שירותי בריאות כללית", את ניהול התביעות והמכירות של תוכנית "כללית מושלם".

נקודות עיקריות בהתפתחות ההיסטורית של החברה
דקלה (בשמה המקורי - וריטס חברה לביטוח ימי בע"מ) התאגדה בישראל בשנת 1976 כחברה פרטית לפי פקודת החברות, ועסקה בעיקר בביטוח הובלות. בשנת 1980 שונה שם החברה לשמה הנוכחי. החל משנת 1980 פועלת החברה בתחום ביטוחי הבריאות, כמבטחת בענף מחלות ואשפוז, כאשר ראשית פעילותה בתחום זה היתה בשוק ביטוחי השיניים.

החל משנת 1989 הציעה החברה ללקוחותיה גם ביטוחי השתלות וטיפולים בחו"ל (בעיקר לחברי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל).

בשנת 1993 רכשו הראל השקעות ומור המכון למידע רפואי בע"מ (שבבעלות שירותי בריאות כללית) את האחזקות בדקלה, באמצעות חברת  מור הר השקעות בע"מ, ממפרק חברת הביטוח "הסנה", אשר הייתה הבעלים הקודמים של דקלה.
בשנת 1998 החלה החברה לבטח בביטוח סיעודי קבוצתי את חברי "שירותי בריאות כללית" שהצטרפו לתוכנית שירותי בריאות נוספים וביקשו להצטרף לתוכנית הביטוח הסיעודי.

בחודש ינואר, 2005 קיבלה החברה מהמפקח על הביטוח רישיון לפעול בענף ביטוח חיים. הרישיון הוגבל לפעילות בביטוח סיעודי בלבד.

ביום 20 ביולי 2008 הוסכם בין המפקח לבין שירותי בריאות כללית ("הכללית") על מכירת החזקותיה של הכללית (בעקיפין 35%).

בהמשך לאמור, ביום 2 במרס 2010 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה הראל השקעות ממור - המכון למידע רפואי בע"מ (חברה בבעלות מלאה של הכללית, המחזיקה 35% מהון המניות של מור-הר השקעות בע"מ, שהינה בעלת השליטה המלאה בדקלה) ("מכון מור"), את מלוא החזקות מכון מור במור-הר (35% מהון מניות המונפק של מור-הר). עם השלמת העסקה, החברה הינה בבעלות מלאה של הראל השקעות.

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
דלג על בר תחתון